Laika josla

Pateicamies Dr.hist. Pārslai Pētersonei par pētījumiem Vidzemes pasta ceļu un Straupes zirgu pasta vēsturē.

Picture

Pasta organizācija Vidzemē izveidojās 1632. gadā, to apliecina Vidzemes pastmeistara izstrādātā pasta kursēšanas shēma. Galvenais pasta ceļš gāja no Rīgas uz Iļķeni, Englrāti, Lielstraupi, Valmieru un tālāk uz Tērbatu. Visu 17. gadsimtu pasta stacijas vēl nepastāvēja, tās ir 18. gadsimta ierīkojums. 17. gadsimtā, kad pastu pārvadāja jāšus pasta jātnieks, pietika ar krogiem kā maiņas punktiem. Īpašos gadījumos, kad pārvietōjās augstas amatpersonas, pie krogiem sapulcināja arī ievērojamu daudzumu pajūgu no apkārtējām muižām, lai nodrošinātu ātru virzīšanos uz priekšu. Citādi krogi kalpoja kā pasta kurjeru maiņas un ceļotāju atpūtas vieta. Finland
17. gs. Johana Ulriha zīmētajā ceļu kartē pie Lielstraupes ir attēlots tikai Braslas krogs; tas pieminēts arī vairākos ceļojumu aprakstos.

1632.gads

Picture

Pievienojot Vidzemi Krievijai, šeit pēc Iekškrievijas parauga izveidoja pasta stacijas, kur pasažieru un kurjeru transporta vajjadzībām stāvēja noteikts daudzums zirgu. Pirmās “kazaku pasta stacijas” uz Rīgas-Straupes-Tērbatas-Pēterburgas ceļa pavēlēja atvērt tūlīt pēc Rīgas kapitulācijas – 1710. gadā. Katrā stacijā paredzēja novietot 20 zaldātu un zirgi. Zināms, ka 1712. gadā uz  maģistrāles jau darbojās 15 pasta stacijas, arī Straupē. Ēkas bija no koka, domājams tā atradās tagadējās stacijas vietā image1297718854..

1710.gads

Picture

18. gs beigās un 19.gs sākumā Starupē sāk būvēt mūra ēkas. 1803.gadā, veidojot daļēji noslēgtu pagalmu, tika uzmūrēta dzīvojamā māja kalpiem, vēlāk būvēts arī zirgu stallis, klēts ar ratnīcu

1803.gads

Picture

18.gs. ēku kompleksu papildināja ar siena šķūni, ledus pagrabu, pirti un nelielu stalli slimajiem zirgiem.

19.gs

Picture

Līdz ar dzelzceļa izbūvi, zirgu pasts strauji zaudēja savas pozīcijas un  Straupes zirgu pasta stacija beidz pastāvēt 1887.gadā. PastaBeigas

1887.gads

Picture

18.gs. beigās Straupes zirgu pasta staciju un apkārtējo zemi no barona izpērk Pēteris Bībers un ierīko zemnieku saimniecību 

19.gs

Picture

Otrā Pasaules kara laikā tieša karadarbība ēkas neskāra, taču tās tika izlaupītas. 1949. gada 25. martā Latvijas
iedzīvotāju deportācija skāra arī Bīberu ģimeni: viņi tika izūtīti uz Sibīriju, bet viņu saimniecību un lauksaimniecības tehniku atsavināja. Kā izsūtīšanas iegansts tika minēta vajadzība atbrīvot māju kolhoza kantora vajadzībām. “Vecpastā” bijusi kolhoza ferma, bet mājā dzīvojušas vairākas ģimenes.Ligumsmin 

1949.gads

Picture

Kopš 1994. gada “Vecpastā” neviens nedzīvo. Posta darbus veic laika apstākļi un arī vandaļi, kuri visu, ko vien uzskatījuši par noderīgu, izlauzuši un aiznesuši. No kādreiz greznajām podiņu krāsnīm pāri palikuši vien nokvēpušu sasistu ķieģeļu kaudzes. Ēkām logi izsisti vai izņemti ar visiem rāmjiem..

1994.gads
100apdrPiem

Picture

2014. gadā “Vecpastu” iegādājas Gunta un Aijas Āboltiņu dibinātais uzņēmums SIA “Brasla” un pamazām uzsāk atjaunošanas darbus.

2014.gads