Restaurācijas gaita

SIA “Brasla” saņēmusi apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektam Nr. 17-09-AL20-A019.2201-000008, kura ietvaros paredzēts  veikt laukakmeņu seguma atjaunošanas un durvju mezgla izbūvi Straupes zirgu pastā.

Ilgtermiņa plāns ir pilnībā restaurēt bijušo pasta kantora ēku, atgriežot tai sākotnējo funkciju: vietu, kur cilvēkiem apstāties, atpūsties, labi paēst un apmierinātiem doties tālāk.
Pēc neatliekamo glābšanas darbu pabeigšanas izstrādāsim ēkas restaurācijas projektu un vairākās secīgās kārtās uzsāksim darbus.
2016. gada uzdevums ir atjaunot sabrukušo Kantora ēkas arkādi un nesošās konstrukcijas. Vairāk par šo darbu gaitu var uzzināt šeit:

Arkādes atjaunošana

Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumos (Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos) atradu interesantu 10 punktu kopsavilkumu par restaurācijas procesa labo praksi:

restauracijas10bausli