Stallis

  1. 27. oktobrī nolemj celt jaunu zirgu stalli 30 zirgiem, tas būs 14 asis garš, 5 asis plats, 14 pēdas augsts, dēļu griesti, salmu jumts, 32 steliņģi, 13 logu rāmji (bloki)
  2. Jaunais stallis gatavs pieņemšanai, cēlis meistars Pēteris Pauc

Lai arī no Straupes zirgu pasta nav atrasts oriģinālais projekts, zināmas līdzības var rast Iļķenes stacijas projektā (1846. g).

ilkene-004

P.Blūma 2015. gada izpētē par staļļa ēku minēts sekojošais:

Mūris veidots no neplēstiem laukakmeņiem, sienas mūrētas čaulmūra  tehnikā, veido taisnstūra konfigurāciju ar vēlāku piebūvi dienvidu pusē. Sākotnējo aiļu ietvari un stūru mūrējumi veidoti no ķieģeļiem, līdzīgā tehnikā kā smēdē. Apaļkoku siju pārsegumi ar asimetriski novietotu pasiju uz masīvu šķautņu stabiem un jumts radušies, iespējams, 1930. gados, taču drošu ziņu par to nav iegūts.

Fasāžu apsekojumi liecina, ka tās laika gaitā ir pārveidotas. Austrumu gala zelmiņa augšējā daļā mūrēta no jauna, paviršā un/vai nemākulīgā tehnikā – iespējams, ka tas darīts 1980. vidū, vienlaicīgi ar jumtu remontu. Logu ailes paplašinātas. Divas pretējās fasādēs (dienvidu un ziemeļu) divvērtņu durvju ailes aizmūrētas.

R puses zelmiņa augšdaļā nospiedumi, kas liecina par iepriekš pastāvējušu kastes tipa slīpo koka dēļu dzegu, kuras pastāvēšanas laikā veiktas fasādes apdares izmaiņas, kā rezultātā radusies apdare ar javā iespiestām granīta šķembām un secināms, ka šāda kastes dzega varēja būt izbūvēta visām ēkas senākās daļas fasāžu daļām, attiecinot to uz laiku, kad bija fasādes apdare ar granīta šķembām.

Jumta konstrukcija veidota ar slīpo krēslu, kur atgāžņu statņi bez apakšējā koptura balstīti tieši uz sijām.

Pazīmes, kas liecinātu par fasāžu krāsotā, gludā apmetuma pastāvēšanu nav konstatējamas.

Iekštelpu apdare – raupjš apmetums, raksturīgs mājlopu novietnēm.

2014. gadā staļļa ēkai bija teju visā platībā bojāts jumts, kas savukārt, bija bojājis jumta un pārseguma konstrukcijas. No vēsturiskajiem logu rāmjiem ir ticis kurināts ugunskurs. Kolhoza laiku silikātķieģeļu steliņģi bija staļļa ēkas stabilākā sastāvdaļa.

stallis2014

2015. – 2016. gadā notika staļļa ēkas glābšanas un konservācijas darbi. Lūk rezultāts:

SONY DSC
Staļļa interjers 2016. gadā. Atjaunots sienu mūrējums, loagailes un vārti.

Šobrīd staļļa ēka divas reizes mēnesī tiek izmantota Straupes tirdziņa Slow food tirgotāju vajadzībām.

stallistirgus