Klēts ar ratnīcu

Funkcionāli svarīga Straupes zirgu stacijas ēku kompleksa celtne ir mūra klēts ar ratnīcu. Kā jau minēts, klēts celta 18. gadsimta beigās – 1799. g. vizitācijas protokolā raksturota kā jauna ēka, bet ratnīca pie tās celta 1798. g . Celtnes bija novietotas pagalma otrā pusē, pretim galvenajai ēkai un veidoja pagalma četrstūra – ērbērģis – galvenā ēka – vecais zirgu stallis – ceturto malu. Klētī glabāja lopbarību zirgiem, tādēļ arī tā tika saukta par auzu klēti, bet ratnīcā – ratus un vēlāk arī zirglietas. 15 asis garā, 4 ½ asis platā un kopā ar pamatiem 13 pēdas augstā celtne bija mūrēta no laukakmeņiem, jumts klāts ar salmiem. Gan klētī, gan ratnīcā bija dēļu griesti. Vienā klēts daļā sienas apšūtas dēļiem. Ieejai – vieni divviru vārti un divas durvis. Abos ēkas zelmiņa galos bija pa vienai barības iekraušanas lūkai. Ēka bija izmantojama arī vēl īsi pēc Otrā pasaules kara. Šobrīd tās kādreizējo esamību apliecina vairs tikai laukakmens mūra drupas.

Straupe-Klets-LVM-15811