Pasta ceļi

Vidzemes pasta ceļi 1797. gadā.

Pastaceli1797

1807. gada Eiropas pasta ceļu kartē skaidri redzams Pēterburgas pasta ceļš, kas ved cauri Straupei.

EiropasPastaCeluKfragments

Viena no vecākajām kartēm, kur redzams zirgu pasta kompleksa plānojums ir no 1819. gada.

Cels1819-6828-3-1287

  1. gada kartē redzamas Rīgas-Tērbatas trakta  un Daugavas pasta maršruta galvenās pieturvietas un orientieri. Pie ROOP atzīmes redzam attālumu verstīs no Rīgas un līdz nākamajai stacijai. Pēc Rīgas stacijas nākamā bija Berģos, tad Iļķenē, tad Raganā. Straupe bija ceturtā šajā maršrutā, aiz kuras sekoja Lenču stacija un Valmiera.

1818kartesFragments

Šajā Livonijas Valamieras apriņķa kartē skaidri redzama Straupes zirgu pasta stacija un pasta ceļš. Post Roop 65. W.v.R. (65 verstis no Rīgas)

LivonKartesFragm

1897. gada Vidzemes kartē Straupes zirgu pasts ir jau atzīmēts kā “Pasta stacija (bijuse)”

vidzkarte1894

Viena no pēdējām kartēm (ap 1969), kur Valmieras lielceļš iet cauri Straupes zirgu pasta pagalmam. Vēlāk izbūvēja jauno Valmieras šoseju, kas ir uz austrumiem no “Vecpasta”, kā tas ir tagad.

SovietMin

Pēc 1980. gada Padomju militārajā kartē redzama jaunā šoseja. Vecais pasta trakts uz dienvidiem no Straupes zirgu pasta iezīmēts kā lauksaimniecības zeme. Pēc jaunās šosejas ierīkošanas vecais ceļš tika pārarts, lai gan grants segumu nenoraka. Vecā ceļa vietā ražas bija ievērojami mazākas, tādēļ pat labības laukā ceļa vietu varēja labi redzēt.

Soviet1980

2014. gadā vecais ceļš jau bija pilnībā aizaudzis arī Zirgu pasta stacijas tuvumā:

Cels2014