Afiša

SIA “Brasla” īstenojusi projektu “Straupes Zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai “

SIA “Brasla”

“Straupes zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai”        
Projekta numurs Nr. 17-09-AL20-A019.2201-000008

SIA “Brasla” īstenojusi projektu “Straupes Zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai “ .Projekts realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektam Nr. 17-09-AL20-A019.2201-000008, kura ietvaros tika atjaunots laukakmeņu segums 316 m² un  izbūvēts staļļa ēkas automātisko ārdurvju mezgls. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8500,00, tai skaitā EUR 7650,00 publiskais finansējums. Darbus no 23.09.2017.līdz 26.06.2018. veica būvuzņēmums SIA “KPR”.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm