Afiša

Esam saņēmuši apstiprinājumu laukakmeņu seguma atjaunošanas un durvju mezgla izbūves finasējumam

SIA “Brasla” saņēmusi apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektam Nr. 17-09-AL20-A019.2201-000008, kura ietvaros paredzēts  veikt laukakmeņu seguma atjaunošanas un durvju mezgla izbūvi Straupes zirgu pastā.